CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC

Chương trình Tiểu học Hệ Song ngữ Tích hợp tại SISS được thiết kế dành cho học sinh từ Lớp Dự bị Tiểu học (Prep) đến Lớp 5 với mục tiêu trang bị cho các em một nền tảng vững vàng để phát triển năng lực cá nhân, rèn giũa tư duy quốc tế thông qua Chương trình Giảng dạy Quốc gia của Úc (Australian Curriculum).

Chương trình Tiểu học

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

Dựa trên khung chương trình Bang New South Wales, SISS xây dựng chương trình Tiểu học tập trung vào 7 môn học cốt lõi bao gồm:

  • Tiếng Anh (Kết hợp Kỹ năng Nghe & Nói, Kỹ năng Đọc & Phản hồi, Kỹ năng Viết & Trình bày)
  • Toán học (Số & Đại số, Đo lường & Hình học, và Thống kê & Xác suất)
  • Khoa học & Công nghệ
  • Tự nhiên Xã hội (HSIE)
  • Nghệ thuật Sáng tạo
  • Phát triển Cá nhân, Sức khỏe và Giáo dục Thể chất (PDHPE)
  • Ngôn ngữ khác

TIÊU CHUẨN GIẢNG DẠY

SISS tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí theo quy ước của Cơ quan Quản lý Giáo dục Bang New South Wales để đảm bảo trải nghiệm học tập quốc tế cho học sinh.
Chất lượng đào tạo
Kiểm soát chất lượng giáo viên dựa theo Tiêu chuẩn dành cho Giáo viên của Úc.
Giấy phép giảng dạy
Đăng ký và xin giấy phép giảng dạy chương trình Bang New South Wales.
Năng lực giáo viên
Hỗ trợ chương trình nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên.
Hỗ trợ học tập
Đảm bảo học sinh được tiếp cận đầy đủ tài liệu và trang thiết bị học tập.
Chương trình quốc tế
Khuyến khích, hỗ trợ học sinh theo đuổi các chương trình quốc tế.
Sự kết hợp
Kết hợp hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế và giá trị giáo dục truyền thống.
Đăng ký tư vấn
Liên hệ với SISS để được giải đáp các thắc mắc về Chương trình đào tạo và tư vấn tuyển sinh.
right arrow time clock pin e