Hội đồng Lãnh đạo

Ban Giám hiệu

co-vu-thi-mai-huong
Cô Vũ Thị Mai Hương
Tổng Hiệu trưởng

Trình độ học vấn

 • Thạc sỹ Giáo dục, Học viện Xã hội Châu Á, Philippines
 • Cử nhân ngôn ngữ Anh, Đại học Hà Nội
 • Chứng chỉ Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Giáo dục
 • Chứng chỉ Leading People – Harvard Business School
 • Chứng chỉ Leading Learning – Harvard Business School
 • Chứng chỉ Leading Change – Harvard Business School

Kinh nghiệm chuyên môn khác

 • Khóa đào tạo về Phương pháp tiếp cận theo hướng Reggio Emilia
 • Khóa đào tạo Kỷ luật tích cực
 • Chương trình lãnh đạo trẻ giáo dục ABG
thay-aaron-butler
Thầy Aaron Butler
Hiệu phó Chuyên môn chương trình New South Wales

Trình độ học vấn

 • Chứng chỉ Quản lý và Lãnh đạo Trường học – Đại học Harvard (2022)
 • Thạc sĩ Giáo dục – Giảng dạy quốc tế – Framingham State University (2020)
 • Chứng chỉ tốt nghiệp – Hành chính công – Humber College (2013)
 • Cử nhân Danh dự Khoa học Chính trị – York University (2007)

Kinh nghiệm chuyên môn khác

 • Thành viên Hội đồng Công nhận Cognia của BCIS (2021 – 2022). Đạt được chứng nhận vào tháng 6 năm 2022.
 • Chứng chỉ IBDP Tiếng Anh A (CAT 1) (2020)
 • Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Công cộng và Thành viên Hội đồng Kiểm định NCAAA tại Đại học Jizan (2015 – 2017). Đạt chứng nhận vào năm 2017.
 • Chứng chỉ CELTA (2015)
 • Chứng chỉ TESOL/TEFL (2007)
co-dao-ngoc-tam
Cô Đào Ngọc Tâm
Hiệu phó Tập sự Khối Trung học MoET kiêm Chương trình Tích hợp New South Wales

Trình độ học vấn

 • Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận & Phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ – Huế
 • Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh cho học sinh bậc tiểu học (2016)
right arrow time clock pin e