PAIS

Chương trình Đánh giá quá trình dành cho các trường học quốc tế (PAIS) được thiết kế với nội dung kiểm tra đa dạng văn hóa và linh hoạt, phù hợp với các chương trình học khác nhau, dựa trên các tiêu chuẩn toàn cầu.
naplan-intro

Tìm hiểu về
kỳ thi PAIS

learn-about-pais-siss-2
Chương trình Đánh giá quá trình dành cho các trường học quốc tế (Progressive Achievement for International Schools – PAIS) được tổ chức bởi Hệ thống Đánh giá dành cho trường Quốc tế (ISA) và Hội đồng Nghiên cứu Giáo dục Úc (ACER).
learn-about-pais-siss-1
PAIS cung cấp các bài đánh giá Tiếng Anh và Toán học dựa trên nghiên cứu cho học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 10, nhằm hỗ trợ đánh giá hiệu suất học sinh nhanh chóng, xác định các điểm mạnh và yếu trong học tập và theo dõi sự tiến bộ của học sinh để công tác giảng dạy được điều chỉnh phù hợp.

Nội dung kiểm tra PAIS

TIẾNG ANH

  • Kỹ năng đánh giá

Khả năng đọc hiểu và suy luận phê bình, bao gồm suy luận và phân tích, và hiểu được ý nghĩa ẩn dụ

  • Lĩnh vực đánh giá

Khả năng đọc hiểu, chính tả, dấu câu, ngữ pháp và từ vựng

  • Khung đánh giá

40 câu trắc nghiệm trong vòng 60 phút

pais-english-siss

TOÁN HỌC

  • Kỹ năng đánh giá

Ứng dụng thực tiễn trong toán học, nhấn mạnh giải quyết vấn đề và các tình huống thực tế

  • Lĩnh vực đánh giá

Số học và Đại số, đo lường và Hình học, không gian và hình dạng, tỉ lệ và dữ liệu

  • Khung đánh giá

40 câu trắc nghiệm trong vòng 60 phút

pais-math-siss
naplan-purpose-2

Báo cáo PAIS

Báo cáo PAIS cung cấp phản hồi tức thời về kết quả học tập của học sinh, liên kết mỗi phân vị với một điểm số trên thang điểm phản ánh các mức độ thành tích cụ thể.

Quy cách Chấm điểm và Báo cáo

PHÂN VỊ 95

5% học sinh xuất sắc nhất
PHÂN VỊ 75

25% học sinh xuất sắc nhất
PHÂN VỊ 50

Điểm trung bình
PHÂN VỊ 25

25% học sinh có thành tích thấp nhất
PHÂN VỊ 5

5% học sinh có thành tích thấp nhất
right arrow time clock pin e