Biểu phí học tập

Bảng phí bao gồm các khoản: học phí, phí nhập học, phí ăn, đồng phục, phí đưa rước, giáo trình và các khoản phí khác như y tế, sinh hoạt ngoại khóa và phí chăm sóc ngoài giờ (dành cho học sinh mầm non). Các khoản phí thường thay đổi theo năm học và mức thay đổi tùy thuộc vào các chương trình học khác nhau và theo sự biến động của tỷ giá.

Học phí Hệ Song ngữ Tích hợp
2024 - 2025

Lớp
Học phí năm học
Đóng 1 lần/năm học
Đóng 2 lần/năm học
(Đã giảm 3%)
Đóng 4 lần/năm học
Trước 30/04/2024
(Đã giảm 10%)
Trước 30/06/2024
(Đã giảm 5%)
Prep 140.000.000 126.000.000 133.000.000 67.900.000 35.000.000
1 160.000.000 144.000.000 152.000.000 77.600.000 40.000.000
2 160.000.000 144.000.000 152.000.000 77.600.000 40.000.000
3 160.000.000 144.000.000 152.000.000 77.600.000 40.000.000
4 170.000.000 153.000.000 161.500.000 82.450.000 42.500.000
5 170.000.000 153.000.000 161.500.000 82.450.000 42.500.000
6 185.000.000 166.500.000 175.750.000 89.725.000 46.250.000
7 185.000.000 166.500.000 175.750.000 89.725.000 46.250.000
8 190.000.000 171.000.000 180.500.000 92.150.000 47.500.000

Ưu đãi tuyển sinh

Liên hệ với SISS để được giải đáp các thắc mắc về Chương trình học, Tuyển sinh và các Chương trình ưu đãi khác.
right arrow time clock pin e