CHƯƠNG TRÌNH TRUNG HỌC

Dựa vào kiến thức và kỹ năng học sinh tích lũy ở giai đoạn trước, học sinh Trung học Hệ Song ngữ Tích hợp (Lớp 6 – Lớp 10) sẽ tiếp tục bổ sung kiến thức ở cấp độ nâng cao trong các môn học trọng tâm.

Chương trình Trung học

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

8 môn học ở bậc Trung học của Hệ Song ngữ Tích hợp phát triển các mô hình giáo dục hiện đại bám sát với khung chương trình New South Wales để học sinh có đủ cơ sở theo đuổi các chương trình quốc tế tại Lớp 11 và 12.

  • Tiếng Anh
  • Toán học
  • Khoa học
  • Tự nhiên Xã hội
  • Ngôn ngữ khác
  • Nghiên cứu Công nghệ và Ứng dụng
  • Nghệ thuật Sáng tạo
  • Phát triển Cá nhân, Sức khỏe và Giáo dục Thể chất (PDHPE)

TIÊU CHUẨN GIẢNG DẠY

SISS tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chí theo quy ước của Cơ quan Quản lý Gáo dục Bang New South Wales để đảm bảo trải nghiệm học tập quốc tế cho học sinh.
Chất lượng đào tạo
Kiểm soát chất lượng giáo viên dựa theo Tiêu chuẩn dành cho Giáo viên của Úc.
Giấy phép giảng dạy
Đăng ký và xin giấy phép giảng dạy chương trình Bang New South Wales.
Năng lực giáo viên
Hỗ trợ chương trình nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên.
Hỗ trợ học tập
Đảm bảo học sinh được tiếp cận đầy đủ tài liệu và trang thiết bị học tập.
Chương trình quốc tế
Khuyến khích, hỗ trợ học sinh theo đuổi các chương trình quốc tế.
Sự kết hợp
Kết hợp hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế và giá trị giáo dục truyền thống.
Đăng ký tư vấn
Liên hệ với SISS để được giải đáp các thắc mắc về Chương trình đào tạo và tư vấn tuyển sinh.
right arrow time clock pin e