Trao đổi thông tin

SISS luôn đảm bảo sự quan tâm đối với từng học sinh ở mọi giai đoạn trong hành trình giáo dục của các em và tăng cường sự tương tác với phụ huynh thông qua:
parent-portal

Cổng thông tin
dành cho phụ huynh

Ứng dụng để phụ huynh cập nhật các thông báo, bài tập hàng ngày và bài tập về nhà hoặc chi tiết về các khoản thanh toán phí và bằng cấp.
weekly

Trao đổi hàng tuần
với giáo viên

Phụ huynh sẽ nhận được kế hoạch học tập và nhận xét của giáo viên về quá trình học tập của học sinh hàng tuần.
ptms

Họp phụ huynh

Các buổi họp giữa phụ huynh và giáo viên được tổ chức mỗi cuối học kỳ để trao đổi về sự phát triển của học sinh.
bops

POPs

Chương trình Định hướng/Triển lãm học thuật dành cho phụ huynh được tổ chức đầu năm học nhằm giới thiệu các chương trình học tập và hoạt động của cả năm.
coffee-talk

Coffee Talk

Coffee Talk được thực hiện 6 tháng một lần để thảo luận về những vấn đề cụ thể mà phụ huynh gặp phải và lắng nghe phản hồi từ phụ huynh.
circulars

Thư điện tử

Thư điện tử (email) sẽ được cập nhật liên tục về các sự kiện diễn ra tại trường bao gồm các cuộc thi hoặc thông báo khẩn cấp được chuyển đến phụ huynh.
right arrow time clock pin e