Lộ trình đào tạo

Hệ Song ngữ Tích hợp

Chương trình được triển khai theo khung giảng dạy của Bộ Giáo dục và Học tập Bang New South Wales (the NSW Ministry for Education and Early Childhood Learning). Bên cạnh việc tiếp cận chương trình giảng dạy của New South Wales, học sinh còn được học tích hợp với chương trình giảng dạy của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.

Học sinh sẽ học các môn học cốt lõi bao gồm Tiếng Anh, Toán học, Khoa học & Công nghệ, Tự nhiên Xã hội, Nghệ thuật Sáng tạo, Phát triển Cá nhân, Sức khỏe và Giáo dục Thể chất và Ngôn ngữ khác. Trong đó, các môn Tiếng Anh (K-10), Toán học (K-10), Khoa học sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Từ Lớp 11, học sinh có thể lựa chọn học tiếp chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam để lấy bằng tốt nghiệp và chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chuyển sang Hệ Quốc tế Toàn phần để học các chương trình quốc tế.

Hệ Quốc tế Toàn phần

Đối với Hệ Quốc tế Toàn phần, SISS cung cấp chương trình Quốc tế Bang New South Wales (New South Wales International Program) dành cho học sinh từ lớp Dự bị Tiểu học (Prep) đến Lớp 10. Học sinh sẽ học các môn gồm Tiếng Anh, Toán học, Khoa học, Công nghệ, Phát triển Cá nhân, Sức khỏe và Giáo dục Thể chất (PDHPE), Tự nhiên Xã hội (HSIE), Nghệ thuật Sáng tạo, Tiếng Việt cùng các Hoạt động Ngoại khóa. Sau khi hoàn thành chương trình Lớp 10, nếu thỏa điều kiện đầu ra, học sinh sẽ được chọn học tiếp các chương trình quốc tế được triển khai tại SISS.

Lộ trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Với triết lý “GIÁO DỤC LÀ CỘI NGUỒN CỦA THÀNH CÔNG”, SISS giúp học sinh mở ra cơ hội rộng mở cho những bậc học cao hơn thông qua các chương trình giáo dục từ bậc Mầm non đến Lớp 12. Các trải nghiệm học tập và sinh hoạt tại SISS sẽ mang đến cho các em quyền HỌC HỎI, LÃNH ĐẠO và THÀNH CÔNG.
right arrow time clock pin e