Hỗ trợ học tập

Chương trình Hỗ trợ học tập tại SISS được thiết kế dành cho những bạn học sinh gặp khó khăn trong việc học và cần hỗ trợ thêm về bài tập về nhà hoặc những bạn không thể cải thiện điểm số do những hạn chế trong khả năng tiếng Anh.

SISS sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ (Homework Tutoring, Peer Tutors, Cross-Age Tutoring, Teacher Tutoring) để giúp học sinh cải thiện kết quả học tập của mình. Bộ phận Hỗ trợ học tập sẽ kết hợp chặt chẽ với phụ huynh để đảm bảo rằng học sinh sẽ phát triển ở trong và ngoài lớp học.

Chương trình Đọc sách tại Thư viện

Tại SISS, học sinh luôn được khuyến khích đọc sách với thư viện đa ngôn ngữ cùng hàng nghìn đầu sách bằng tiếng Anh, tiếng Việt và các ngôn ngữ khác. Chương trình học của tất cả các khối đều có các giờ học tại thư viện với giáo viên. Học sinh cũng sẽ không bị giới hạn trong việc mượn sách thường xuyên.

Mục tiêu của Chương trình Đọc sách tại Thư viện là nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc và sự nhiệt tình tìm hiểu thông tin của học sinh. Nhà trường luôn khuyến khích học sinh trở thành những cá nhân hiểu biết rộng về thông tin, hiểu rõ những chuẩn mực đạo đức và học tập một cách độc lập. Học sinh được giới thiệu đa dạng các chủ đề văn học khác nhau qua các giờ học tại thư viện. Các em được phát triển những kỹ năng đọc hiểu thông tin thông qua các giờ học hàng tuần hay các tiết học thêm (đọc theo vòng tròn/đọc có hướng dẫn, chia sẻ) để hỗ trợ các dự án học tập khác trong suốt năm học.

right arrow time clock pin e