Lớp Bổ trợ

Bên cạnh các giờ học trên lớp và các Câu lạc bộ, học sinh tại SISS được tạo điều kiện để tham gia các Lớp bổ trợ nhằm củng cố kiến thức, mở rộng phạm vi hiểu biết, rèn luyện kỹ năng làm bài tập, cũng như làm quen với chương trình Song ngữ Tích hợp Bang New South Wales.
https://siss.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/edit-1.svg Thời gian đăng ký: 04/09 – 08/09/2023
https://siss.edu.vn/wp-content/uploads/2023/08/rocket.svg Thời gian triển khai: 11/09/2023

Lớp bổ trợ được tổ chức dành cho học sinh có mong muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh và khả năng tiếp thu trong các môn chính như Tiếng Anh, Khoa học và Toán.

Đối tượng

Để tham gia vào các Lớp bổ trợ, học sinh sẽ được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau đây:

  • Kết quả bài thi đầu vào khi đăng ký học tại trường
  • Kết quả bài đánh giá trong tuần đầu tiên (3 môn học chính của chương trình Bang New South Wales: Tiếng Anh, Khoa học và Toán)
  • Kết quả các bài tập mà học sinh thực hiện trong 2 tuần đầu đi học
  • Kết quả bài tập về nhà mà học sinh đã nộp
  • Đánh giá trực tiếp từ giáo viên bộ môn và co-teacher
Tiêu chí đánh giá
Các môn phụ đạo:
Tiếng Anh, Khoa học, Toán
Thời lượng:
80 phút/buổi
(1 buổi/tuần)
Thời gian cụ thể:
Lớp 1, 2: Thứ Ba
Lớp 3, 5: Thứ Năm
Lớp 6, 7: Thứ Năm
Tổ chức lớp học
right arrow time clock pin e