Jaguars cùng hướng đến một tương lai bền vững

15 Tháng Hai, 2024

Tính bền vững là một trong ba ưu tiên của chương trình giáo dục Úc, ở đó học sinh sẽ được phát triển nhận thức và hành động vì một tương lai bền vững hơn.

Hệ thống Trường Sydney hiện đang giảng dạy chương trình giáo dục độc quyền của Bang New South Wales với “xương sống” là Khung chương trình giáo dục Úc (Australian Framework). Vì lẽ đó, chương trình giảng dạy tại SISS cũng đồng thời trang bị cho Jaguars những kiến thức, kỹ năng và giá trị như một học sinh Úc thực thụ.

Tương tự như những chương trình giáo dục từ các tiểu bang khác tại Úc, chương trình New South Wales được thiết kế dựa trên ba ưu tiên xuyên suốt chương trình để học sinh có thể tìm hiểu các lĩnh vực học tập một cách chuyên sâu và trải rộng. Trong số đó, tính bền vững (Sustainability) là nền tảng để học sinh:

  • Hiểu cách các hệ thống xã hội, kinh tế và môi trường tương tác với nhau để hỗ trợ và duy trì cuộc sống
  • Đánh giá và tôn trọng sự đa dạng về quan điểm, giá trị ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững
  • Tham gia phản biện và hành động một cách sáng tạo trong việc xác định những cách sống bền vững hơn

Giáo dục về sự bền vững, hay còn gọi là giáo dục bền vững, hướng học sinh đến tương lai, tập trung vào việc bảo vệ môi trường và tạo ra một thế giới công bằng hơn về mặt sinh thái và xã hội thông qua những hành động có hiểu biết và có trách nhiệm. Giáo dục bền vững khuyến khích cá nhân kết nối chặt chẽ với cộng đồng để góp phần xây dựng nên những mô hình sống bền vững hơn cho xã hội.

Tính bền vững được áp dụng xuyên suốt chương trình học tại SISS. Lấy ví dụ điển hình như chương trình Tiếng Anh Lớp 7 tập trung học sinh thể hiện quan điểm và tìm hiểu về quyền công dân, sự đa dạng trong văn hóa, đồng thời khai thác những khía cạnh khác nhau trong văn hóa và đề xuất những ý tưởng của mình để thích ứng với sự giao thoa giữa các nền văn hóa khác nhau.

Còn đối với môn Công nghệ, học sinh được khuyến khích tạo ra các ý tưởng và giải pháp bằng cách dự đoán các tác động về mặt kinh tế, môi trường và xã hội. Tính bền vững trong môn Công nghệ được thể hiện rõ khi các phương pháp mà chương trình hướng tới sẽ hạn chế tối đa việc gây thiệt hại đến tài nguyên, môi trường và giảm thiểu vấn đề biến đổi khí hậu. Ngoài ra, kể từ đầu năm học, Jaguars đã tích cực tham gia một số hoạt động được Nhà trường tổ chức thuộc khuôn khổ Spirit Days, Well-being Days để qua đó, hưởng ứng với cộng đồng và thể hiện tiếng nói của bản thân về các vấn đề của xã hội.

Trở lại Cuộc sống học đường
right arrow time clock pin e